Polityka prywatności Smart Gift

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyś czuł się bezpiecznie, powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas twoich danych osobowych, przysługujące ci prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

 Definicje:

·         Serwis – sklep online prowadzony pod adresem www.smart-gift.pl

·         Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie

·         Smart – Employer Branding Solution Sp. z o.o. z siedziba w Pabianicach, ul Piotra Skargi 11, 95-080 Tuszyn , Regon: 527369622 NIP: 728 288 06 35

 

Administratorem danych jest:

Employer Branding Solution Sp. z o.o. z siedziba w Pabianicach, ul Piotra Skargi 11, 95-080 Tuszyn , Regon: 527369622 NIP: 728 288 06 35

Smart wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

– listownie na adres: Pro Forma Michał Chyliński ul. Sikorskiego 38/40, 95-200 Pabianice

– poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@smart-gift.pl

Cel przetwarzania

·         Smart przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach Serwisu i utrzymywania konta Użytkownika w Serwisie, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

– zarejestrowania się w Serwisie
– zawarcia umowy
– dokonania rozliczeń
– dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
– korzystania przez Użytkownika ze wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia)

– kontaktu z Użytkownikami bądź potencjalnymi Użytkownikami, we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu

·         Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, Smart przetwarza twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych promocji w serwisie, nowości (newsletter).

 

Rodzaj danych

Smart przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:


1. Założenia konta wraz z dokonaniem zakupów Użytkownika w Serwisie:
– imię i nazwisko
– adres dostawy
– numer telefonu
– adres e-mail

2. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
– data urodzenia

– Nazwa firmy (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
– NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

– uwagi dodatkowe do zamówienia

 

4. Dane przetwarzane na stronach www

Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Smart lub podmiotów trzecich, Smart jest uprawnione do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników ( na przykład w celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników). Dane takie mogą obejmować np. pliki cookies, adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Dzięki gromadzeniu powyższych informacji Smart zapewnia Użytkownikom pełen dostęp do Serwisu i może poprawiać jakość świadczonych usług.

 

 Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisem art. 6 ust 1 b) i c)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – to jest wykonanie umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu oraz spełnienie naszych ustawowych obowiązków na przykład obsługi zamówienia, rozpatrzenia reklamacji bądź zwrotu, a także wsparcie zarówno w trakcie procesu sprzedaży, jak również rozwiązywanie zgłaszanych problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu. W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

1.    W każdej chwili możesz żądać, abyśmy usunęli twoje dane  bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie.

2.    W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych w całości bądź w części jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Serwisie.

3.    Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych przez określony czas lub w określonym przez ciebie zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

4.    W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili lub sprostowali twoje dane osobowe. Możesz też zrobić to samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: SZCZEGÓŁY KONTA.

5.    Możesz żądać, abyśmy przekazali posiadane przez nas dane do innego podmiotu. W tym celu skontaktuj się z nami przez formularz zgłoszeniowy, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które informacje mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

6.    W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

7.    Przysługuje ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Pamiętaj, że usunięcie danych osobowych na przykład poprzez usunięcie konta Użytkownika nie spowoduje całkowitego zaprzestania ich przetwarzania, ponieważ w przypadku gdy dokonywałeś zakupów w Serwisie, jesteśmy zobowiązani przechowywać dane o dokonanych transakcjach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez cały czas istnienia twojego konta Użytkownika w Serwisie.

W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi archiwizujemy wszelkie zgłoszenia i korespondencję mailową przez okres 2 lat.

Po usunięciu konta, w naszych systemach będą przechowywane dane dotyczące zawartych przez ciebie transakcji w Serwisie. Jest to nasz obowiązek wynikających z przepisów prawa podatkowego. Dodatkowo, będziemy przechowywać twoje dane do czasu wygaśnięcia twoich roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży np. rękojmi (reklamacji).

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

1.    Wiadomości e-mail na adres: biuro@smart-gift.pl

2.    Telefonicznie: 535723879

3.    Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie

4.    Listownie na adres: Smart Gift ul Piotra Skargi 11, 95-080 Tuszyn.

 

Powierzenie przetwarzania i udostępnianie danych

Smart powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Smart w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych w Serwisie transakcji. Są to na przykład operatorzy przygotowujący zamówiony towar do wysyłki, odpowiedzialni za wydawanie zamówionych towarów oraz obsługę procesu związanego ze zwrotem towaru czy reklamacjami.

Smart będzie przekazywało twoje dane osobowe podmiotom uczestniczącym w realizacji zawartej w Serwisie umowy np. firmom kurierskim, bądź operatorom płatności, które to podmioty z chwilą przekazania danych stają się ich administratorami.

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych.

Dane osobowe Użytkowników (adres email), którzy zapisali się do naszego newslettera, będą powierzane do przetwarzania podmiotom wysyłającym na zlecenie Smart informacje handlowe pochodzące wyłącznie od Smart.

Przekazywanie danych poza EOG

Dane nie są przekazywane poza EOG. 

 

Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail do „newsletter”. Podające te informacje wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje handlowe pochodzącej wyłącznie od Smart – drogą mailową. W ten sposób informujemy cię o najnowszych ofertach – nowych produktach, promocjach czy wyprzedażach. Jeżeli podałeś swoją datę urodzenia, możemy także przygotować spersonalizowaną ofertę urodzinową. W celu indywidualnego dopasowania oferty korzystamy z plików cookie (szerzej o plikach cookie w „Polityce Cookie”).

 W każdym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając w link zawarty w każdym newsletterze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@smart-gift.pl

 

Analiza zachowań

Na podstawie posiadanych przez nas danych, a także plików  cookies, możemy analizować historię twoich zakupów np. w celu przygotowania indywidualnej oferty dobranej do twoich potrzeb lub w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba ochrony interesów Smart. 


Cookies

Cookies to małe pliki umożliwiające zapisywanie i odczytywanie informacji bezpośrednio w urządzeniu, na którym odwiedzasz strony internetowe (np. komputer, smartfon, smart TV). Informacje zarejestrowane w plikach cookies są przez nas używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego Serwisu do twoich indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci twojego urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

 

 

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy ruchu na stronie internetowej, przygotowywania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. W takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez pliki cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Informacje dotyczące profilu Smart Gift w serwisach społecznościowych

Smart posiada profile w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube,Linkedin (dalej „serwisy społecznościowe”), na których publikuje wiadomości dotyczące produktów. Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z profilami Smart. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.

Smart jako podmiot prowadzący profile ma dostęp do ogólnych statystyk, generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych, dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających profile Smart. Smart, jako podmiot prowadzący profile odpowiada za umieszczane w nich treści, jak również za komunikację z użytkownikami serwisów społecznościowych – w ramach tych profilów.

Serwisy Facebook i Instagram są administrowane przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Serwis YouTube jest administrowany przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA

Serwis Linkedin jest administrowany przez Linkedin Corporation 580 N Mary Ave, Sunnyvale, CA 94085, Stany Zjednoczone

Poprzez posiadane profile Smart gromadzi dane użytkowników serwisów społecznościowych odwiedzających profile Smart związane z: prowadzoną komunikacją, zamieszczanymi treściami oraz informacje publikowane przez samych użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych. Jeśli użytkownik posiada konto w danym serwisie społecznościowym, Smart ma dostęp do informacji ustawionych przez użytkownika jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu.

Podczas wizyty użytkownika na profilu administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookie i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez użytkownika. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. Smart nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.

Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony Smart posiada informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z profili Smart oraz które z publikowanych treści są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjom Smart może optymalizować swoje profile poprzez lepsze dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań użytkowników. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych użytkowników na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. W związku z tym każdy z administratorów zobowiązany jest do poinformowania użytkowników o wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi w zakresie ochrony danych w związku z tworzeniem statystyk strony oraz możliwości skorzystania z nich bezpośrednio w interakcjach z serwisami społecznościowymi można znaleźć pod adresem:


1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Linkedin:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

 

 

Na tej stronie mogą być wyświetlane materiały promocyjne związane z alkoholem. Czy masz ukończone 18 lat?